nl  fr
Sluiten

AG Insurance nv zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

AG Insurance nv kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

AG Insurance nv kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van AG Insurance nv geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. AG Insurance kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. AG Insurance nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. AG Insurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan AG Insurance of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van AG Insurance is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door AG Insurance, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en binnen het kader van de enquête die zij realiseert over het gevoel / het niveau van geluk en in het kader van statistieken die zij opmaakt in dit verband. Uw persoonlijke gegevens zullen in geen enkel geval kunnen verwerkt worden voor commerciële doeleinden.

AG Insurance zal deze gegevens niet meedelen aan derden. Enkel de globale resultaten van de enquête en van de statistieken zullen medegedeeld worden aan het publiek door AG Insurance

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren.

De verwerkingen door AG Insurance zijn aangegeven bij en opgenomen in het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waartoe u zich eveneens kan wenden voor nadere informatie.

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel) :

AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Hoe gelukkig
voel je je?

Hoe kijk je tegen de toekomst aan? Loopt jouw geluksgevoel gelijk met dat van de Belg? En met dat van mensen die op je lijken?

Deze eenvoudige tool

 • brengt jouw geluksgevoel in kaart – vandaag en morgen
 • vergelijkt het met dat van de Belg en mensen zoals jij
 • vertelt je tot welke maatschappelijke groep je behoort

AG Insurance, supporters van jouw leven, streeft het welzijn na van al zijn klanten, partners en medewerkers. Met deze barometer peilen we naar het geluksgevoel van de Belg.

Start

Over jezelf

Met deze gegevens kunnen we je straks vertellen hoe jouw persoonlijk geluksgevoel zich verhoudt tot dat van de Belg en mensen die op jou lijken.

Kies jouw avatar

Geef jezelf een score

Op een schaal van 0 tot 10: hoe gelukkig voel je je op dit moment?

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Geef jezelf een score

En hoe gelukkig denk je je in de toekomst te voelen?

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jouw algemeen geluksgevoel

Dit is je persoonlijke geluksgevoel in verhouding tot dat van de gemiddelde Belg en van mensen zoals jij (zelfde leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinssamenstelling)

0
Jouw score
NU
IN DE TOEKOMST
i

de Belg

i

Anderen met
jouw profiel

i

Jijzelf

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wat is jouw groep?

Een studie van de Verenigde Naties maakte duidelijk dat ons geluksgevoel in grote mate wordt bepaald door een aantal belangrijke thema’s, die je ontdekt in het volgende deel.

Door te antwoorden op enkele korte vragen, kom je zo meteen te weten tot welke groep van mensen jijzelf behoort en hoe die groep naar het leven kijkt.

Klik hier om verder te gaan

Hoe gelukkig ben je met

Jouw financiële situatie (inkomsten en bezittingen van het gezin)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw veiligheid (d.i. algemeen gevoel van veiligheid in en rond jouw woning, in de wagen, op het werk, enz.)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw sociaal leven (vrienden, kennissen, collega’s,…)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw privacy (d.i. de mate waarin anderen al dan niet toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw familiaal leven (partner, ouders, kinderen,…)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw job

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

De manier waarop de maatschappij en het samenleven met anderen evolueert

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw vrijheid om persoonlijke keuzes te maken in het leven

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoe gelukkig ben je met

Jouw bijdrage tot de maatschappij (via jouw job, vrijwilligerswerk, steunen van goede doelen,…)

0 staat voor ‘Zeer ongelukkig’ en 10 voor ‘Extreem gelukkig’.

0
Jouw score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jouw geluksgevoel in de toekomst

Wat zou er in de toekomst moeten verbeteren om jouw geluksgevoel te laten groeien?
Geef je top 3 aan in volgorde van belangrijkheid.

1
2
3
Herstel

Bijna klaar!

Nog enkele gegevens en we kunnen je vertellen tot welke groep van mensen je behoort.

Gelieve minimaal één keuze te maken uit elke reeks.

Ik ben

Ik verplaats me vooral

Ik gebruik een

Vraag 8

Ik ben:

0
Uw score

Vraag 9

Ik gebruik een:

0
Uw score

Vraag 10

Ik ben actief op volgende sociale media:

0
Uw score

Je behoort tot de groep van

Connected Players/Sociale netwerkers

Bij blijven, ervaringen delen, contacten met anderen - dat is belangrijk voor je.

Een goed gesprek weet je naar waarde te schatten, maar ook een snelle babbel of sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en meer …) geven je energie en inspiratie.

‘Connected players’ zijn vaak intense gebruikers van sociale media: ze zien het als een mooie manier om een grote groep van mensen dichtbij te houden.

Een ‘connected player’ kan uitbundig zijn maar ook introvert. Wat deze tegenpolen delen, is de uitgesproken behoefte aan contact en interactie: met familie, collega’s, vrienden of … onbekenden.

Een extraverte ‘connected player’ spreekt makkelijk mensen aan. Een introverte ‘connected player’ zal minder snel contact leggen, maar geniet even goed van sociale interactie.

Technologische vooruitgang bekijk je als een opportuniteit en je kan er ook echt van genieten. Het feit dat je dankzij je computer, tablet of smartphone verbonden bent met de wereld, draagt bij tot je geluksgevoel.

Well-Being Champions/ Welzijnskampioenen

Een gezonde geest in een gezond lichaam zijn belangrijk voor jou en dragen bij tot je geluksgevoel.

Precies daarom probeert de ‘well-being champion’ bewust te leven door te kiezen voor gezonde voeding, lichaamsbeweging en een juiste balans tussen werk en privé.

Hij/zij zoekt naar evenwicht: bij zichzelf en in zijn omgeving. Ook een goede financiële situatie en veiligheid vind je belangrijk.

Vaak hoor je dat ‘well-being champions’ mensen zijn bij wie fysiek en mentaal alles meezit, maar niets is minder waar.

Hij/zij kan in topvorm zijn, maar evengoed - persoonlijk of in zijn dichte omgeving - worstelen met een fysieke of mentale uitdaging.

Wat alle ‘well-being champions’ delen, is de keuze om bewust en ‘zo goed mogelijk’ te leven. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je aan werken – en dat doe je dan ook.

Foundation Keepers/Waardenbewakers

Respect, familie, warmte, eerlijkheid: dat is een greep uit de waarden die belangrijk voor je zijn. Je houdt niet van praatjes en in je zoektocht naar geluk volg je je gezond verstand.

‘Foundation keepers’ hebben een vaste basis nodig en hebben een uitgesproken moreel kompas – maar dat betekent niet dat ze tegen verandering zijn.

Sommige ‘foundation keepers’ zijn de drijvende kracht achter solide veranderingen in onze maatschappij, andere ‘foundation keepers’ bouwen op hun eigen, discrete manier aan een warme omgeving: thuis, op het werk, in de vriendenkring.

Wat ‘foundation keepers’ typeert, is dat ze met hun krachtige en coherente lijn een ankerpunt zijn voor anderen, een rol die hen voldoening schenkt en bijdraagt tot hun geluksgevoel.

Je financieel evenwicht is belangrijk voor je, net als het kunnen terugvallen op een fijne groep mensen (familie, collega’s en vrienden).

Sustainable Development Fans / Fans van de duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling en een gezonde, eerlijke wereld: dat vinden ‘sustainable development fans’ belangrijk. Verantwoordelijkheid opnemen is daarbij het sleutelwoord.

Je gelooft sterk in de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het milieu. Bewust en duurzaam leven is geen overtuiging die je enkel in de mond neemt, maar een levenswijze die je elke dag in praktijk probeert te brengen.

Een ‘sustainable development fan’ wil een positieve rol spelen in de maatschappij en gelooft dat de som van vele kleine delen een verschil maakt. Hij/zij kan kritisch zijn, maar zoekt tegelijkertijd het constructieve.

Samenwerken is voor de ‘sustainable development fan’ een bron van geluk. Hij/zij weet dat alleen een groep een echt verschil kan maken, en investeert daarom met veel plezier in het bouwen van sterke relaties met de mensen om zich heen.

Community Investors/Communitybouwers

Je bouwt actief mee aan de gemeenschap waarin je leeft. Dat doe je door tijd, energie, geld of ideeën te investeren in die gemeenschap.

Jij bent degene die altijd van de partij is als er wat georganiseerd moet worden. Dat doe je niet vanuit een verplichting, maar omdat het je gelukkig maakt: op die manier geef je het leven meer kleur en zin.

Een ‘community investor’ is de lijm tussen de stukjes maatschappij: het zijn de mensen die -soms stil, soms luid- de motor zijn achter buurtcomités, vriendengroepen, verenigingen en vrijwilligerswerk.

‘Community investors’ vragen niet veel lof, maar zijn blij met woorden van waardering en dank. Wat hen drijft is ‘het verschil maken’ – en dat hoeft niet groot te zijn. Samen met anderen werken maakt de ‘community investor’ gelukkig.

Promising Stars/De Sterren van morgen

Je bent ambitieus en dat stop je niet onder stoelen of banken. Het kunnen realiseren van dromen en projecten maakt je gelukkig.

Een ‘promising star’ is niet arrogant, wel zelfbewust. ‘Promising stars’ zijn soms discreet, soms uitgesproken aanwezig: wat ze altijd delen, is dat ze vastberaden zijn en gedreven.

Succes krijg je niet zomaar in de schoot geworpen: daar moet je voor werken – en dat doet de ‘promising star’ dan ook zonder aarzeling.

Dat betekent risico’s nemen, dat betekent kritiek incasseren, dat betekent vallen en opstaan. Een ‘promising star’ kent net als anderen momenten van ontgoocheling, twijfel of ontreddering.

Wat je sterk maakt, is veerkracht, energie en motivatie. Daarmee kan je bergen verzetten.

 • geven aan de maatschappij met als drijfveer: deze beter maken
 • zetten zich spontaan en actief in voor anderen
 • zijn vaak de drijvende kracht achter vrijwilligerswerk, vriendengroepen of buurtinitiatieven
 • halen geluk uit het samenwerken met anderen
 • voelen zich vrij om hun eigen keuzes in het leven te maken

Community
Investors
Dit ben jij

 • leren van anderen
 • delen met anderen
 • zijn nieuwsgierig
 • zoeken actief geluk op door zich te omringen met anderen
 • houden meestal van sociale media

Connected
Players
Dit ben jij

 • hebben ambitie en laten dat zien
 • zijn streng voor zichzelf en zijn weerbaar
 • willen een verschil maken in de maatschappij. ‘Iets’ realiseren zorgt voor geluk.
 • maken bewust eigen keuzes
 • zijn gesteld op hun privacy

Promising
Stars
Dit ben jij

 • inspireren en mobiliseren
 • investeren actief in een betere toekomst door hun steentje bij te dragen
 • kiezen voor duurzame oplossingen
 • willen mensen motiveren en mobiliseren om bewuster te leven
 • halen geluk uit het realiseren van bewuste keuzes

Sustainable
Development Fans
Dit ben jij

 • leven bewust en puren daar geluk uit
 • delen met anderen
 • focussen niet enkel op fysieke gezondheid, maar ook op mentaal evenwicht
 • inspireren en voeden anderen
 • zijn begaan met het welzijn van anderen

Well-being
Champions
Dit ben jij

 • zijn een ankerpunt voor familie, collega’s en vrienden
 • delen met anderen
 • staan voor duidelijke waarden en normen
 • vinden geluk door een ‘rol’ te spelen in het leven van anderen
 • zijn niet tegen verandering, maar houden van het gekende

Foundation
Keepers
Dit ben jij
Meer weten? Download de volledige studie.

Meer weten

Ontvang je graag nog meer informatie over jouw persoonlijke resultaten en ons onderzoek?
We sturen het je graag op.

Gelieve alle velden in te vullen

Bedankt voor jouw deelname.

Je krijgt zo dadelijk een PDF toegestuurd met de gedetailleerde informatie van het onderzoek.